Genealogie

Adolf was tijdens zijn leven zelf zeer geinteresseerd in de familie-geschiedenis, en was de grondlegger voor mijn genealogisch onderzoek. Zijn aantekeningenboekje was mijn eerste uitgangspunt in de zoektocht naar voorouders, en bevatte de eerste aanknopingspunten voor bezoeken in de archieven.

Inmiddels is het genealogische overzicht een bestand van honderden personen, te vinden op de website family.croesnet.eu.
De familiegeschiedenis van Adolf, de familie Croes, maar ook de andere voorouders is inmiddels in kaart gebracht tot rond het jaar 1600.

Meerdere generaties lang leefde de familie in Antwerpen, de stad waar ook Adolf zijn hele leven heeft gewoond.