Biografie

Adolf Frederik Wilhelm Croes is geboren op 28 april 1898 te Antwerpen als zoon van A.P.J. Croes (geb. 1863) en A.C.J. Halffman (geb. 1870) als jongste van totaal vijf kinderen.

In het gezin kregen de kinderen allemaal een goede opleiding. Voor Adolf is dit een atheneum in Antwerpen geweest, gevolgd door een opleiding op de kunstacademie eveneens in Antwerpen.

Adolf is rond de leeftijd van 19 begonnen met schilderen. Omwille van het feit dat er meerdere gezinsleden waren wiens voornaam met een A begon heeft Adolf er voor gekozen Ad. te gebruiken.
Het ouderlijk huis (aan de Zeilstraat in Antwerpen) waar Adolf met zijn zuster Ariette is blijven wonen tot aan zijn dood, en een teruggetrokken bestaan leidde, was tevens atelier.

Gedurende zijn leven heeft Adolf geen exposities gehouden, of werken verkocht.

Na zijn dood zijn de werken onder de erfgenamen verdeeld.

Leermeesters

Adolf heeft les gehad bij Alois Stanislas Boudry (geb. 12/8/1851 te Ieper en overleden 27/11/1938 te Antwerpen). Samen met diens zoon Robert Boudry heeft hij veel geschilderd.

Beroep

Adolf was werkzaam als boekhouder bij de N.V. Belgische Margarine Unie te Merksem, en ontving voor de vele jaren arbeid en vlijt op 20 juli 1957 van koning Boudewijn de gouden medaille der kroonorde.

Adolf is op 11 oktober 1979 te Antwerpen overleden